Vít đầu nhọn PA M2.2×2, M2.2×3, M2.2×4, M2.2×6, M2.2×8, M2.2×10

Vít đầu nhọn PA M2.2×2, M2.2×3, M2.2×4, M2.2×6, M2.2×8, M2.2×10 được sử dụng nhiều trong các linh kiện, chi tiết có kích thước nhỏ, vật liệu đa dạng Sus 304, Sus 201, thép đen, thép mạ kẽm: