Nam châm phi 30 dài 5,10,15,20,25,30mm

Nam châm phi 30 dài 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,30mm| Nam châm đất hiếm loại đường kính nhỏ có lực hút mạnh, độ bền cao.