PPX-R10N-6M| Cảm biến áp suất CKD

PPX-R10N-6M| Cảm biến áp suất CKD là dòng cảm biến có dải áp suất đa dạng, ứng dụng nhiều trong lĩnh vực tự động hóa sản xuất