ZSE20/ISE20 series | Cảm biến áp suất, chân không SMC

Cảm biến áp suất, chân không SMC ZSE20/ISE20 series là dòng cảm biến với nhiều tính năng:

  • Trực quan hóa cài đặt
  • cài đặt 3 bước đơn giản
  • chuyển đổi màn hình dễ dàng
  • có thể cài đặt trong khi kiểm tra giá trị đo
  • Thời gian trễ: nhỏ hơn hoặc bằng 0.5ms
  • dòng tiêu thụ: nhỏ hơn 25mA
  • Tương ứng IO- Link