ZSE10/ISE10 series | Cảm biến áp suất chân không SMC

Cảm biến áp suất chân không SMC ZSE10/ISE10 là dòng cảm biến áp suất điện tử có dải áp suất đa đạng,

bao gồm đo áp suất và chân không, xuất xứ hãng SMC