Ống keo 3cc, 5cc, 10cc, 50cc, 100cc, 200cc xilanh bơm keo 3ml, 5ml, 10ml, 50ml

Ống keo 3cc, 5cc, 10cc, 50cc, 100cc, 200cc xilanh bơm keo 3ml, 5ml, 10ml, 50ml được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp. xi lanh bơm keo được chia thành các loại: trong suất, cản tia UV và màu đen. (ngoài ra còn có loại thép không gỉ).