PISCO VBE/H-05/07/10/12 series van tạo chân không

VB series van tạo chân không PISCO thường được sử dụng trong việc tạo chân không, ứng dụng trong lĩnh vực tự động hóa như hút hàng, gắp hàng…