PISCO VM|VC-E/H/L series van tạo chân không

VM|VC series van tạo chân không PISCO thường được sử dụng trong việc tạo chân không, ứng dụng trong lĩnh vực tự động hóa như hút hàng, gắp hàng…