PISCO VLMH-161/2/3/4-06/08 series van tạo chân không

VLM series van tạo chân không PISCO thường được sử dụng trong việc tạo chân không, ứng dụng trong lĩnh vực tự động hóa như hút hàng, gắp hàng…