PISCO VLSH-20/25/28-0404 series van tạo chân không

VLS series van tạo chân không PISCO thường được sử dụng trong việc tạo chân không, ứng dụng trong lĩnh vực tự động hóa như hút hàng, gắp hàng…