SEB9A SEB12A SEB15A SEB20A| Con trượt NB

SEB9A SEB12A SEB15A SEB20A| Con trượt NB được ứng dụng nhiều trong dẫn hướng trên các thanh trượt, các cơ cấu trượt tự động hóa.

Hãng sản xuất: NB (Nippon Bearing)

Cách lựa chọn con trượt NB SEB9A SEB12A SEB15A SEB20A: