SEBS2A SEBs3A SEBS5A SEBS7A| Con trượt NB

SEBS2A SEBs3A SEBS5A SEBS7A| Con trượt NB được ứng dụng nhiều trong dẫn hướng trên các thanh trượt, các cơ cấu trượt tự động hóa.

Hãng sản xuất: NB (Nippon Bearing)