SEBS3WA SEBS7WA SEBS9WA SEBS9A| Con trượt NB

SEBS3WA SEBS7WA SEBS9WA SEBS9A| Con trượt NB được ứng dụng nhiều trong dẫn hướng trên các thanh trượt, các cơ cấu trượt tự động hóa.

Hãng sản xuất: NB (Nippon Bearing)

Cách lựa chọn con trượt NB SEBS3WA SEBS7WA SEBS9WA SEBS9A: