SEBS9A SEBS12A SEBS15A SEBS20A| Con trượt NB

SEBS9A SEBS12A SEBS15A SEBS20A| Con trượt NB được ứng dụng nhiều trong dẫn hướng trên các thanh trượt, các cơ cấu trượt tự động hóa.

Hãng sản xuất: NB (Nippon Bearing)

Cách lựa chọn con trượt NB SEBS9A SEBS12A SEBS15A SEBS20A: