SERS9A SERS12A SERS15A SERS20A Con trượt NB

SERS9A SERS12A SERS15A SERS20A Con trượt NB được ứng dụng nhiều trong dẫn hướng trên các thanh trượt, các cơ cấu trượt tự động hóa.

Hãng sản xuất: NB (Nippon Bearing)

Cách lựa chọn con trượt NB SERS9A SERS12A SERS15A SERS20A: