SEBS5WB SEBS7WB SEBS9WB SEBS12WB SEBS15WB| con trượt NB

SEBS5WB SEBS7WB SEBS9WB SEBS12WB SEBS15WB| con trượt NB  được ứng dụng nhiều trong dẫn hướng trên các thanh trượt, các cơ cấu trượt tự động hóa.

Hãng sản xuất: NB (Nippon Bearing)