SER9A SER12A SER15A SER20A Con trượt NB

SER9A SER12A SER15A SER20A Con trượt NB được ứng dụng nhiều trong dẫn hướng trên các thanh trượt, các cơ cấu trượt tự động hóa.

Hãng sản xuất: NB (Nippon Bearing)

Cách lựa chọn con trượt NB SER9A SER12A SER15A SER20A: