SER9WA SER12WA SER15WA Con trượt NB

SER9WA SER12WA SER15WA Con trượt NB được ứng dụng nhiều trong dẫn hướng trên các thanh trượt, các cơ cấu trượt tự động hóa.

Hãng sản xuất: NB (Nippon Bearing)

Cách lựa chọn con trượt NB SER9WA SER12WA SER15WA: