SEBS5B SEBS7B SEBS9B SEBS12B SEBS15B SEBS20B| con trượt NB

SEBS5B SEBS7B SEBS9B SEBS12B SEBS15B SEBS20B| con trượt NB  được ứng dụng nhiều trong dẫn hướng trên các thanh trượt, các cơ cấu trượt tự động hóa.

Hãng sản xuất: NB (Nippon Bearing)

Thông tin sản phẩm con trượt NB: