SERS9WA SERS12WA SERS15WA Con trượt NB

SERS9WA SERS12WA SERS15WA Con trượt NB được ứng dụng nhiều trong dẫn hướng trên các thanh trượt, các cơ cấu trượt tự động hóa.

Hãng sản xuất: NB (Nippon Bearing)

Cách lựa chọn con trượt NB SERS9WA SERS12WA SERS15WA: